4G ve Sonrasi

4G ve Sonrasi

TASLAK PROGRAM


Mobil Genişband (4G+) Teknolojiler


Regülasyon Politika ve Stratejileri


4G LTE teknolojisi, global mobil genişbant ekosisteminin gelişimi için büyük önem taşıyan bir kilometre taşı olarak görülüyor ve dünyadaki en hızlı büyüyen mobil teknoloji olduğu belirtiliyor. Dünyada bazı ülkelerde test aşamasında hayata geçirilen 4G teknolojisi için Türkiye’de de GSM operatörleri başta olmak üzere birçok firma hazırlıklarını sürdürüyor, test çalışmaları devam ediyor. Pazar verileri Türkiye’de ve dünyada birçok ülkede mobil aboneliğin bireysel ve kurumsal abonelik anlamında doygunluğa ulaştığını göstermekte. Bundan sonraki süreçte, mekanların ve insanların yanı sıra nesnelerin de bağlantılı hale geleceği yeni bir döneme giriyoruz. Böylelikle genişbant haberleşmede gelişmiş teknolojilere olan ihtiyaç artış gösteriyor. 2014 yılında asgari 350 ticari LTE şebekesi olması ve 2018 yılı sonunda dünyada 1.34 milyar insanın bu teknolojiyi kullanması bekleniyor.

Mobil genişbant, 3G ile başlamıştı. 4G olarak adlandırılan LTE teknolojisi artan veri talebini karşılamak amacıyla 3G şebekesine ek olarak kurulan ve 3G’yi tamamlayan bir teknoloji.  Öte yandan dünyada 5G hız testleri yapılmaya başladı. 5G standardı henüz onaylanmamış olmakla birlikte, 5G ağların 4G LTE'den çok daha büyük veri iletim hızı sağlaması bekleniyor.

Genişbant erişim teknolojilerinin yaygınlığı ve kullanım yoğunluğu, uluslararası sıralamalarda ülkelerin gelişmişlik göstergelerinden biri olarak kabul ediliyor. Bu sebeple, çok sayıda ülke konuyu stratejik öncelikleri arasına almış ve bu yönde ulusal programlar başlatmış durumda. Türkiye’nin 2023 hedefleri de bu hususu destekler nitelikte. Ancak hedefleri besleyen yeterli bir düzenleyici strateji olduğunu söylemek mümkün görünmüyor.

Gerçekleştirecek olduğumuz Mobil Genişband (4G+) Teknolojiler Regülasyon Politika ve Stratejileri etkinliği Türkiye’de lisanslama sürecinde nelere dikkat edilmesi lazım, operatörlerin beklentileri, altyapı, frekans spektrumu, lisans süresi ve bedeli ne olmalı, 3G ihale şartında ki Ar-Ge şartı aynı şeklide mi olmalı yoksa güçlü bir revize gerektiriyor mu, yerli cihaz kullanımı, sorularına cevap arayacağımız bir etkinlik olacak.


 

Mobil Genişband (4G+) Teknolojiler

Regülasyon Politika ve Stratejileri

12 Aralık/İstanbul

12.00     KAYIT

13.00     AÇILIŞ

13.00     .............                                               ANA SPONSOR

13.10     Dr. Tayfun ACARER                          BTK BAŞKANI

13.20     Lütfi ELVAN                                        UDH BAKANI

13.40     KAHVE ARASI

14.00     1.PANEL

MOBİL GENİŞBANT TEKENOLOJİLERİNDE SON DURUM ve 4G

PANEL GÜNDEMİ: Frekans spektrumu, Ortak tesis kullanımı mümkün mü, Ar-Ge, Dünyada   Lisanslama süreçleri ve bedelleri, Yerli Cihaz, Kapsama koşulları...

 

Mustafa KOÇ                                      UDHB Haberleşme Gen. Müd. OTURUM BAŞKANI

.................                                          Ericsson

..............                                              SAMSUNG

...............                                            Huawei

..............                                              ZTE

...............                                            ALCATEL

...........                                                  NETAŞ

16.00     2.PANEL

4G’de Regülasyon ve Hizmetller

PANEL GÜNDEMİ:  Yetkilendirme süreci içeriği ve yükümlülükler

 

...............                                            BTK  KURUL ÜYESİ  OTURUM BAŞKANI

............                                                TURKCELL

...............                                            VODAFONE

.................                                          AVEA

..............                                              UDHB
Prof.Dr. Ertuğrul KARAÇUHA       REGÜLASYON DER.BŞK.