‘Enerji sektörümüz güçlü bir marka algısı ve itibar inşa etti’

‘Enerji sektörümüz güçlü bir marka algısı ve itibar inşa etti’

Enerji Çalışanları Haftası bu yıl 9-16 Kasım tarihleri arası kutlandı. Petrol, doğalgaz, LPG ve elektriğin; sanayiden turizme, hizmet sektöründen hane halkına kadar tüm alanlarda vazgeçilmez olduğuna dikkat çekilen hafta boyunca, enerji sektöründe yer alanların özverili çalışmaları ile ilgili farkındalık yaratılması da hedefleniyor.

Enerji Çalışanları Haftası nedeniyle bir açıklama yapan ve pandemi sürecinde gösterdikleri özverili çalışmaları için tüm enerji çalışanlarını kutlayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “Enerji sektörü, dinamikleri her geçen gün değişen dünya düzeninden etkileniyor. İnsanların beklentileri ve talepleri de aynı ölçüde değişmeye başladı. Bu durum mesajların içeriği ve kullanılan iletişim teknolojilerinin yapısını da değiştirdi. Yenilenebilir enerji, enerji verimliliği ve iklim değişikliği başta olmak üzere sektöre hakim olan konular nedeniyle iletişimin dili ve tonlaması da zaman içerisinde farklılığa uğradı. Öte yandan Kovid-19 gibi kriz dönemlerinde iletişimin önemi daha da arttı. Enerji çalışanlarımız en zor günde dahi hayatın durmaması için büyük bir fedakarlıkla görevlerinin başındaydılar. Bu emek yoğun çabanın doğru anlatılması ve anlaşılması adına iletişim faaliyetleri önemli bir rol üstleniyor. Merkezine insanı alan, karşılıklılık ve diyalog üzerine temellendirilen iletişim faaliyetleriyle bugün enerji sektörümüz güçlü bir marka algısı ve itibar inşa etti” dedi.

Temel amacımız arz güvenliğini sağlam temellere oturtmak

Türkiye'nin enerjide yaptığı ataklar ve Karadeniz'deki gaz keşfiyle birlikte Türkiye'nin enerji bağımsızlığı için atılan adımların bugün daha net bir şekilde anlaşıldığını vurgulayan Bakan Fatih Dönmez, “Günlük faaliyetlerimizden en ileri teknoloji ürünlerine kadar enerji hayatımızın her alanında. Bizim temel amacımız ise ülkemizin her köşesine kesintisiz enerji arzı sağlayarak enerjinin yokluğunu asla yaşamamak, yaşatmamak. Enerjinin her alanında Türkiye'nin arz güvenliğini daha da sağlam temellere oturtmak. Bu uğurda daha çok çalışmaya, gayret göstermeye devam edeceğiz. Bu vesileyle Enerji Çalışanları Haftası'nı kutluyor, oluşturulan bu farkındalığın enerji sektörünün cazibesini daha da artıracağına inanıyorum” değerlendirmesinde bulundu.

Enerji çalışanlarına yönelik haftanın düzenlemesinde 2018 yılında faaliyetlerine başlayan Enerji İletişim Grubu’nun (EİG) imzası bulunuyor. EİG’in bir projesi olan ‘Enerji Çalışanları Haftası’, ilk kez geçen yıl kutlanmıştı. Riskli ve uzmanlık isteyen bir alan olan enerjide, akaryakıt sektöründe 250 bin, elektrik üretim, dağıtım ve perakendede 80 bin, doğalgazda 10 bin, LPG’de 50 bin ve kamuda 80 bin olmak üzere 470 binin üzerinde çalışan görev yapıyor.