"Sektörün çıtasını yükseltmeye devam ediyoruz"

"Sektörün çıtasını yükseltmeye devam ediyoruz"

Mikrolink, telekomünikasyon sektöründe anahtar teslim projeler yürüten, sektörün ihtiyaç duyduğu ekipman ve malzemelerin tedarikini sağlayan global bir firma. Temelleri 2000 yılında atılan Mikrolink, sektörde köklü bir geçmişe sahip. Mikrolink Genel Müdür Yardımcısı Beste Uçak, etki alanlarını Avrupa, Asya ve Orta Doğu-Afrika ekseninde arttırmaya devam eden şirketin veri merkezi alanında yürüttüğü çalışmaları ICT MEDIA’ya anlattı.

ICT MEDIA: Mikrolink’ten kısaca bahsedebilir misiniz? Başlıca faaliyet alanları nelerdir?

Beste UÇAK: Açık Holding’in ilk şirketi olan Mikrolink, 2000 yılında baz istasyonlarının kurulum ve bakım işleriyle sektöre başladı. 2008 yılında dünyadaki en büyük pazar payına sahip, baz istasyonunda kullanılan global GSM anteni markalarının Türkiye temsilciliğini aldık. Telekom altyapısında sistem entegratörlüğü konusunda Türkiye’de bulunan tüm operatörlerle birlikte çalışabilen, tanınan bir firma olarak yolumuza devam ettik. Anahtar teslimi sabit ve mobil erişim altyapılarını, verici istasyonlarını kuran, ağ bakım ve arıza destek hizmetleri sunan bir şirket olduk.

Sektördeki güncel gelişmeleri takip ederek hizmet alanında derinleşiyor ve bir diğer iş kolu olan veri merkezi beyaz alan tasarım ve uygulama projelerini hayata geçiriyoruz. Telekom operatörleri ve kamu ağırlıklı firmalara veri merkezi çözümleri sunmaya devam ederken, 2019 yılında bilişim sektörüne de yatırım yaptık ve birçok global üretici firmayla çalışan IT donanım ve yazılımlarını sağlayan, kuran, bakım ve destek hizmetlerini sağlayan bir sistem entegratörü haline geldik.

Bulunduğu sektörlerde her zaman en iyi hizmet anlayışını güden bir Açık Holding şirketi olarak telekom operatörleri ve kamu ağırlıklı firmaların veri merkezlerinde tasarım ve uygulama projeleri gerçekleştiriyor ve verdiğimiz eğitimlerle de sektörün çıtasını yükseltmeye devam ediyoruz.

ICT MEDIA: Mikrolink veri merkezi sektöründe ne gibi hizmetler veriyor?

Beste UÇAK: Bilindiği gibi veri merkezleri kurumların bilgi teknolojileri operasyonlarını ve ekipmanlarını merkezi hale getiren, büyük miktarlarda verinin toplanması, saklanması, işlenmesi ve dağıtılmasına olanak sağlayan bilgisayar ve ağ donanımlarının yoğunlaştığı bir merkez.

Gerek teknoloji kullanımının hızla yaygınlaşması gerekse pandemi koşulları nedeniyle dijital çağda büyük veri yükü ortaya çıktı. Artan verilere ulaşmak, kullanmak, saklamak ve yedeklemek açısından da veri merkezlerine ihtiyaç oldukça arttı ve dünya üzerinde birçok ülkede veri merkezleri hızla yükselmeye başladı.

Tabi bundan 10 yıl önceki veri merkezi tecrübesi ve beklentisiyle bugün geldiğimiz noktada çok farklı uzmanlık alanları bulunuyor. Günümüzde artık veri merkezlerinde enerji verimliliği ve izlenebilir, sürdürülebilir, yönetilebilir sistemler ön plana çıkmış durumda ve ileri teknolojili akıllı veri merkezleri söz konusu.

Mikrolink veri merkezi projelerinde beyaz alan tasarımı, planlama, ekipman tedariki, uygulama, proje yönetimi ve sertifikasyon danışmanlığı hizmetleri sunuyor. Bu kapsamda veri merkezi projeleri ile ilgili gerekli tüm fizibilite çalışmalarını yaparak, en uygun tasarımı hazırlıyoruz. Yaptığımız beyaz alan tasarımlarında öncelik verdiğimiz en önemli konu; veri merkezi içerisinde yer alan tüm cihazlardan optimum faydayı minimum enerji tüketimi ile almak. Tasarladığımız yeşil veri merkezlerine kurduğumuz otomasyon sistemleriyle projenin enerji tüketimini ve diğer parametrelerini izleyerek anlamlı bilgi olarak sunabiliyoruz. Ayrıca veri merkezlerinin içini dolduran IT altyapı ekipmanları ve hizmetleri kapsamında çeşitli ve güçlü iş ortaklıkları yaptığımız global üretici firmaların ürünleriyle tüm IT altyapısı donanımı, yazılımı ve bunların kurulum, bakım ve destek ihtiyaçlarına da cevap verebiliyoruz.

Dolayısıyla veri merkezi projelerinde 360 derece çözüm sağlayabiliyor ve geleceğin akıllı veri merkezlerini kuruyoruz.

ICT MEDIA: Veri merkezi sektöründe Mikrolink’i farklı kılan özellikler nelerdir?

Beste UÇAK: Açık Holding’e bağlı bir şirket olarak bünyemizdeki birçok şirketle bir araya gelip projenin tasarım ve inşaat sürecinden ekipman tedariki uygulamasını yapıyor, sonrasındaki sistemlerin korunması ve kontrolü dahil anahtar teslim uçtan uca hizmet sunuyoruz.

ICT MEDIA: Veri merkezi sektöründe rekabete nasıl ayak uyduruyorsunuz? Geleceğe yönelik planlarınız nelerdir?

Beste UÇAK: Endüstriyel faaliyetler sonucunda, her yıl atmosfere büyük oranda zehirli kimyasal bileşikler salınmaktadır. Atmosfere verilen kirleticilerin ve sera gazlarının büyük bir bölümü enerji sektöründe yani enerji üretimi ve tüketimi ya da çevriminden kaynaklanmaktadır. Günümüzde yaşadığımız küresel iklim krizinin nedenleri arasında bu yüksek enerji tüketimini de gösterebiliriz.

Veri merkezlerinin harcadığı enerji miktarı ekosistem için önemi büyük ve bu tüketim aynı zamanda veri merkezi sahiplerinin giderlerini de büyük ölçüde arttırmakta. Veri merkezi sahipleri her yıl yanlış iklimlendirme çözümleri, gereğinden fazla enerji tüketen ekipman seçimleri ve daha pek çok nedenden dolayı büyük miktarlarda gereksiz gidere sahip oluyorlar.

Hal böyle olunca önümüzdeki dönemlerde, yeşil veri merkezi kavramının oldukça ön plana çıkacağını söyleyebilirim. Bu noktada yaptığımız geleceğe yönelik çalışmalarla kritik tesisler için daha yeşil ve çevreci çözümler sunmak üzere çalışmalarımızı devam ettiriyoruz.

Yeni teknolojilerin kullanılması, işin içine otomasyonun girmesiyle, alanında en iyi bilgi ve donanıma sahip, uzman bir kadro kurduk ve böylece rekabette de öne geçtik.

ICT MEDIA: Hangi veri merkezi projelerinde yer aldınız?

Beste UÇAK: Telekom operatörleri ve kamuda birçok veri merkezi beyaz alan tasarım, uygulama ve kurulum projesini tamamladık. Hali hazırda birçok kritik tesis olarak adlandıracağımız yapılara ihtiyaç duyan şirketler için yine tasarım, beyaz alan uygulama işleri yapmaya devam ediyoruz.

ICT MEDIA: Veri merkezi sektörünün gidişatını nasıl görüyorsunuz?

Beste UÇAK: 2020 yılında başlayan pandemi, veri merkezlerinin yalnızca BT şirketlerinin işleyişini sağlamak değil, aynı zamanda sıradan kullanıcıların günlük hayatlarında da önemli rolü olduğunu gösterdi. Yaşanan gelişmeler, benzeri görülmemiş dijital dönüşüme ve çeşitli endüstrileri etkileyen yapıya geçişi hızlandırdı.

E-ticaret, online ödemelerin yaygınlaşması, büyüyen çevrim içi oyun pazarıyla elde edilecek çok büyük miktarda veri gereksinimlerini karşılamak için bulut altyapılarının büyümesine ihtiyaç duyulacak. Dijital hizmetlerin kullanımının artmasıyla artan veri, hiper ölçekli veri merkezlerine olan ihtiyacı da artıracak. Veri merkezi endüstrisi hibrit bulut mimarisi ve çoklu bulut çözümleri geliştirerek daha fazla güvenlik ve kontrol sağlayacak. Böylece dijitalleşen yaşam koşulları, IoT, 5G, analitik ve yapay zekanın gelişimi önümüzdeki yıllarda veri merkezlerinin önemini büyük ölçüde arttıracak.

Bilindiği gibi veri merkezleri kurumların bilgi teknolojileri operasyonlarını ve ekipmanlarını merkezi hale getiren, büyük miktarlarda veri yani bilginin toplanması, saklanması, işlenmesi ve dağıtılmasına olanak sağlayan bilgisayar ve ağ donanımlarının yoğunlaştığı merkezlerdir.

IDC’ye göre 2025 yılı itibarıyla veri merkezlerinin yaklaşık olarak 175 zettabyte veri işleyeceği tahmin ediliyor. 1 Zettabyte’ın bir trilyon gigabyte’a eşit olduğunu bildiğimize göre şöyle bir örneklendirme yapacak olursak, bir süre öncesine kadar birçoğumuzun aylık dört gigabyte kotalı internet bağlantısı vardı bundan yola çıkarak aslında devasa veri işlemenin boyutunu daha rahat anlayabiliriz. Bu kapsamda IoT olarak adlandırılan farklı cihazlardan gelen verilerin de miktarı artıyor.

Tüm bu gelişmeler, veri merkezlerinin yalnızca BT şirketlerinin işleyişini sağlamada değil, aynı zamanda sıradan kullanıcıların günlük yaşamlarında da önemli rolü olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla tüketici talebi ve dijital hizmetlerin kullanımı da büyük miktarda veri üretiyor ve bugün geldiğimiz noktada attığımız her adımda bir veri bırakıyoruz diyebiliriz. Bu artışa bağlı olarak da ülkemizde ve yurt dışında veri merkezi yatırımları artmış durumda.

Veri o kadar kıymetli hale geldi ki ülkeler kendi verilerini depolamak için bir bir yatırım planları ve teşvik programları açıklamaya başladılar. Bu trendin önümüzdeki yıllarda da artarak devam etmesini ve pazarın 2023 yılına kadar yıllık yüzde 16 oranında büyümesini bekliyoruz.

Verinin büyümesine bağlı olarak hizmet sağlayıcılar ve büyük teknoloji şirketleri, müşterilerinin veri depolama ve bilgi işlem gereksinimlerini karşılamak ve bulut altyapılarını büyütmek için mücadele ediyor. İşte bu noktada hyper scale dediğimiz veri merkezleri devreye giriyor. Yüksek raf yoğunluğuna ve mega güç kaynaklarına sahip bu devasa veri merkezleri, yüksek oranda üretilen verilerin üstesinden gelmek için tasarlanıyor. Türkiye’de de her geçen gün sayıları ve büyüklükleri artan veri merkezlerinin desteklerle daha da artırılması hedefleniyor. Veri merkezlerine ‘Cazibe Merkezleri Programı’ kapsamında şu anda 24 ilde destek ve teşvikler sağlanıyor.

Günümüzde ise bu veri merkezleri artık akıllı veri merkezleri olarak yapılandırılıyor. En son teknolojiler ile veri merkezleri, enerji verimliliğini takip edilebilen, izlenebilir, sürdürülebilir ve yönetilebilir sistemlerle donatılıyor. Bunlar için veri merkezlerinde son teknoloji ortam izleme sitemleri ve otomasyon çözümleri kullanıyoruz, veri merkezleri içinde çalışan sistemler kendi hatalarını bulup giderebilir veyahut alarm verebilir duruma geliyor, yine enerji tasarrufu kısmında yapay zekayla kullanılan iklimlendirme sistemlerinin birim bazında gerektiği kadar enerji ile birbirleriyle haberleşerek çalışmasını sağlayabiliyoruz ve bütün bunlar şirketlerin analiz edebilmesi için ölçekli olarak da raporlanabiliyor.

ICT MEDIA: Mikrolink’in geleceğe yönelik planları nelerdir?

Beste UÇAK: Telekom ve bilişim sektöründe en kapsamlı ve en yüksek kaliteli hizmet veren şirketlerin başında geliyoruz. Mikrolink, Açık Holding’in temellerinin atıldığı ilk şirketimiz olduğu için de en tecrübeli ve en donanımlı olduğumuz alanlarda çözüm üretiyoruz. Sağladığımız ürün ve hizmetler bazında Türkiye’nin en iyi entegratörü olmaya devam edeceğiz ve çıtayı yükselterek diğer şirketlerinde iyileşmesine katkıda bulunacağız. Dünyadaki gelişmelere paralel olarak genişleteceğimiz çözümlerle de sektörde derinleşmeye devam edeceğiz.