Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği'nde değişiklik...

Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği'nde değişiklik...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın, "Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapan Yönetmeliği", Resmi Gazete'de bugün yayımlandı.

Buna göre, daha önce bin metre olan doğalgaz hedefli arama kuyularının komşu ruhsat sahasına asgari mesafe sınırı, 500 metreye düşürüldü. Ham petrol hedefli kuyulardaki 300 metre sınırı değiştirilmedi. Bundan  daha az mesafede kuyu açılabilmesi iki şirket arasındaki muvafakatname imzalanmasının ardından Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nün iznine bağlı olacak.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/01/20220115-5.htm