28 Kasım 2021 Kaynaklarına Göre Elektrik Üretimi

28 Kasım 2021 Kaynaklarına Göre Elektrik Üretimi

Türkiye'de 28 Kasım 2021 günü, toplam elektriğin yüzde 22'lik kısmı doğal gaz çevrim santrallarından elde edildi. Rüzgar enerjisinin payı yüzde 23, ithal kömürün ise yüzde 18, linyitin yüzde 16 düzeyinde gerçekleşti. Barajların payı yüzde 7, akarsuların payı yüzde 4 olarak gerçekleşirken jeotermal ve Güneş enerjisinin payı yüzde 3'te, biyokütlenin ise yüzde 2'de kaldı.